1. týden červen

05.06.2017 06:59

pondělí 29. května - pátek 2. června 2017

PSANÍ: opis, procvičování písmen

ČJ MLUVNICE: slovní druhy - opakování

ČJ SLOH: vyprávění

M: procvičování učiva +- do 100, násobení 1 - 5, násobky 10, 0

M GEO: geometrické tvary - vrcholy, strany, rýsování a měření úsečky

PRV: dopravní výchova, Léčivé byliny

 

PO: PÍS str. 19 - 5 ř, ČJ PS str. 43, M PS str. 31/1,3,4

ÚT: PÍS str. 19 - dokončit, str. 20 - 5ř, ČJ PS str. 44, M PS str. 32/1, 33/celá

ST: PÍS str. 20 - dokončit, ČJ PS str. 45, M PS str. 34/3, 35/1,3

ČT: PÍS str. 21 - 5ř, ČJ PS str. 46, M PS str. 35 dokončit, str. 36/1, PRV str. Léčivé byliny

PÁ: sloh - vyprávění, M geometrické tvary, PLAVÁNÍ

Kontakt

PIRÁTSKÁ TŘÍDA Mgr. Lenka Palátová palatova.lenka@email.cz