3. týden červen

19.06.2017 08:58

pondělí 12. června - pátek 16. června 2017

PSANÍ: opis, procvičování písmen

ČJ MLUVNICE: věta jednoduchá a souvětí

ČJ SLOH: pozdrav

M: procvičování učiva +- do 100, násobení 1 - 5, písemné sčítání

M GEO: geometrické tvary - vrcholy, strany, rýsování a měření úsečky

PRV: Léčivé byliny

 

PO: PÍS str. 24 dokončit, M PS str. 37 cv. 1 - 4, ČJ PS str. 48

ÚT: PÍS str. 25 - 6ř, M PS str. 38, ČJ PS str. 49

ST: VÝLET BŘEZOVÁ - KONĚŠÍN

ČT: VÝLET BŘEZOVÁ - KONĚŠÍN

PÁ: sloh - pozdrav,  M geometrie PS str. 39, PLAVÁNÍ

Kontakt

PIRÁTSKÁ TŘÍDA Mgr. Lenka Palátová palatova.lenka@email.cz