POČÍTÁME DO 100

01.02.2017 20:15

Cvičíme napřed s názorem - peníze, počítadla, tabulky do sta.... Postupujeme postupně:

1) sčítání desítek: 20 + 30

2) odčítání desítek: 80 - 20

3) sčítání jednotek bez přechodu desítky: 82 + 3

4) odčítání jednotek bez přechodu desítky: 95 - 3

5) sčítání jednotek - přibyde nová destíka: 92 + 8, 51 + 9

6) odčítání od celých desítek: 80 - 6, 90 - 5

7) sčítání desítek i jednotek bez přechodu deset: 81 + 12, 23 + 54  ...... toto se teď učíme

8) sčítání jednotek s přechodem deset (rozklady): 86 + 9 , 95 + 8

9) odčítání jednotek s přechodem deset (rozklady): 91- 8, 52 - 7

10) sčítání desítek i jednotek s přechodem deset (rozklady) : 65 + 19, 24 + 38

11) odčítání desítek i jednotek s přechodem deset (rozklady). 91 - 38, 53 - 29

 

ZÁKLADEM ÚSPĚŠNÉHO POČÍTÁNÍ JE:

1) RYCHLÉ A BEZCHYBNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 10

2) RYCHLÉ A BEZCHYBNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 20 S ROZKLADY

Kontakt

DETEKTIVNÍ TŘÍDA Mgr. Lenka Palátová palatova.lenka@email.cz