PSANÍ, POROVNÁVÁNÍ A ŘAZENÍ ČÍSLIC 0 - 5

08.11.2015 11:49

NÁCVIK PSANÍ ČÍSLIC 0 - 5

Číslice 1- 3 píšeme jedním tahem se "slovní nápovědou":

číslice 1: hodně šikmo nahoru malý kouř, dolů trošku šikmo až na linku komín

číslice 2. kulatá hlavička, hodně šikmo dolů tělo, na lince nožička

číslice 3: kulatá menší hlavička, klička, kousek zpátky, rovná záda pod hlavičkou, na lince zatočená nožička

Číslice 4 a 5 píšeme dvěma tahy:

číslice 4: hodně šikmo doleva a pak rovně doprava zobáček, přidám nožičku

číslice 5: dolů rovná krátká záda - pak oválné bříško, nakonec rovná hlava

 

POROVNÁVÁNÍ ČÍSLIC 0 - 5

Nejprve porovnáváme počty předmětů, pet víček, kuliček.....

Pak předměty nahradíme číslicemi a porovnáváme pomocí porovnávacích znamének  < > =.

 

ŘAZENÍ ČÍSLIC 0 - 5

Řadíme číslice vzestupně i sestupně, hledáme chybějící číslice v řadě,

zapisujeme číslice na číselnou osu.

Kontakt

PIRÁTSKÁ TŘÍDA Mgr. Lenka Palátová palatova.lenka@email.cz