SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 20

02.03.2016 17:37

Po zažitém počítání v první desítce přecházíme k počtům v desítce druhé.

 

1. Seznámení s číslicemi 11 - 20

S názorem rovnáme pet víčka, barevná počítadla dle zadaného počtu.

Děti si uvědomí analogii 1 - 11, 2 - 12. Jednotky se opakují, navíc je tam jedna desítka.

Přiřazujeme číslice k obrázkům, rovnáme číslice do řady, porovnáváme číslice.

Rozkládáme číslice 11 - 20 na desítky a jednotky. Např. 15 = jedna desítka a 5 jednotek

 

2. Sčítání typu 10+ 5 = 15, 10 + 8 = 18, 4 + 10 = 14

Sčítáme s názorem (pet víčka, barevná počítadla, kuličkové počítadlo).

Děti si uvědomí 10 + 4 = 4 + 10 = 14   ( k desítce přidám jednotky, mohu zaměnit pořadí sčítanců)

Nakonec sčítáme tyto příklady bez názoru.

 

3. Odčítání typu 15 - 5 = 10, 18 - 10 = 8

Odčítáme nejdříve s názorem, poté bez názoru.

Děti si uvědomí: odečtu jednotky a desítka zůstane nebo odečtu desítku a zůstanou jednotky.

 

4. Sčítání typu 15 + 3 = 18.

Sčítáme s názorem. Děti si uvědomí analogii: 5 + 3 = 8,  15 + 3 je podobné - přičítám napřed jednotky a pak přidám desítku.

 

5. Odčítání typu 18 - 6.

Odčítáme napřed s názorem, potom bez. Děti si uvědomí analogii 8 - 6 = 2, 18 - 6 = 12.

Postup: Odečtu napřed jednotky a přidám desítku.

 

6. Kombinace příkladů - trénujeme počítání v tempu a bez názoru.

 

7. Souměrnost v příkladech a její využití: 

   5 + 5 = 10, 6 + 6 = 12, 7 + 7 = 14, 8 + 8 = 16 , 9 + 9 = 18

   Jednotky ve výsledcích přibývají po dvou, protože každou ze dvou číslic v příkladu jsem o 

    jedno zvětšil.    Mohu si i dopočítat na prstech - počítám po dvou, ale zvednu jeden prst.

     5 + 5 = 10 , 5 + 6 = 11

   Pamatuji si 5 + 5 = 10. V příkladu 5 + 6  se mi jedna číslice o jedno zvětšila

   - zvětším o jedno i výsledek z 10 na 11. 

    Jde již o poměrně těžké učivo - trénujeme na pet víčkách, barevných počítadlech, kuličkovém počítadle i číselné ose.

 

8. Sčítání s přechodem 10

Napřed trénujeme počty s devítkou. S názorem si ukážeme, že příklad 9 + 6 vypočítám nejrychleji takto:

k 9 přidám 1 do desítky a zbyde ještě 5 - dohromady je výsledek 15. S rozkladem 9 + 6 = 9 + 1 + 5 = 15

Obdobně budeme trénovat sčítání s rozkladem 8, 7, 6, 5 - nakonec budeme bez názoru všechny příklady kombinovat.

 

9. Odčítání s přechodem 10

Napřed trénujeme počty s 11. S názorem si ukážeme, že příklad 11 - 6 (12 - 7) vypočítám nejrychleji takto:

od 11 odečtu 1 (mám 10) a ještě zbývá odečíst 5: 10-5 umím rychle vypočítat =5  ODEČÍTÁM NAPŘED JEDNOTKY

od 12 odečtu 2 (mám 10) a ještě zbývá odečíst 5: 10-5 umím rychle vypočítat =5 ODEČÍTÁM NAPŘED JEDNOTKY

Pokud se dětem nedaří u odčítání rozklady, mohou si pomoci sčítáním a dopočítáváním - to je pro ně jednodušší.

Např.

11 - 6 = ? 

 - zeptám se 6 a kolik chybí do 11?  

- odpovím 4 do deseti a ještě 1  - dohromady 5 

- 11 - 6 = 5

 

 

Kontakt

PIRÁTSKÁ TŘÍDA Mgr. Lenka Palátová palatova.lenka@email.cz