Říjen 2016

MĚSÍC ŘÍJEN ZA NÁMI

Děti se relativně uklidnili a práce v hodinách se nám začíná dařit. Vyrušuje nás jen občasné povídání mezi prací, také přestávky jsou stále akční.

Z kázeňského hlediska jsme řešili jen drobnosti: vymalovanou zeď z nedopité krabičky od kakaa (kluci), schválnosti s přesunem bot v šatně (holky). Jinak se děti celkem snaží se společně domluvit.

Z obsahu učiva:

ČJ čtení - čteme docela v tempu a plynule (většina) s potřebnou intonací - čteme znaménka na konci vět. Ještě stále se nám ale nedaří předložky.

ČJ psaní: zdokonalujeme písmena, která jsme se naučili v první třídě - zvládáme hravě, jen ještě musím opravovat posed

ČJ mluvnice - v pracovních sešitech se práce daří, na testech a diktátech musíme ještě zapracovat. Probíráme učivo o větách - velká písmenka, značky na konci vět, umíme význam slov, učíme se druhy vět - oznamovací, rozkazovací, přací, tázací

M - v geometrii procvičujeme geometrické tvary - začneme tělesa.

M - počty: do 20 bez přechodu počítáme rychle v tempu, sčítání s přechodem trénujeme již bez názoru s rozklady, odčítání s přechodem ještě s názorem

PRV - brzy ukončíme učivo o podzimu a čeká nás test - znaky podzimu, podzimní počasí, změny v přírodě, třídění ovoce podle rozložení semen, třídění zeleniny podle toho, kterou část rostliny zužitkováváme, poznávání lesních živočichů.... Poctivě co hodinu ústně opakujeme, nepozorové mají ale nedostatky a musí dohnat doma ze sešitu.

 

31. října 2016 HUDEBNÍ PŘEDSTAVENÍ

Dnes se od půl desáté v tělocvičně školy konalo hudební představení pro děti prvního stupně ZŠ.

Děti se seznámily s hudebními nástroji dudy, klarinet, saxofon, bassaxofon, flétna příčná, flétna sopránová basová, altová, tenorová, sopraninová....

Zazpívali jsme si několik známých písniček, poslechli spoustu filmových melodií a dokonce zatančili kankán. :)

Není divu, že byli hudebníci nejen na konci koncertu odměněni bouřlivým potleskem. :)

 

Kontakt

PIRÁTSKÁ TŘÍDA Mgr. Lenka Palátová palatova.lenka@email.cz